“Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” và cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc HOU” năm 2023 

14/04/2023

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm trước về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Như thường lệ Nhà trường ban hành Kế hoạch số: 1085/KH-ĐHM ngày 28/3/2023 để phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” và cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc HOU” năm 2023 diễn ra từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023. Thư viện với vai trò là đơn vị đầu mối đã soạn thảo, ban hành thể lệ cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc HOU” năm 2023. Đồng thời phối hợp và hướng dẫn các đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại phòng đọc thư viện các khu giảng đường, thư viện Nhà Trường trong vòng tháng 4, tháng 5 năm 2023 bằng các hoạt động.

Dưới đây là kế hoạch và thể lệ cuộc thi " Đại sứ Vă hóa đọc HOU"

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: