Hướng đẫn cách truy nhập và sử dụng học liệu điện tử , Học Công Nghệ truyền hình

04/10/2019

Cách truy nhập và sử dụng học liệu điện tử, Công Nghệ truyền hình

Hiện nay, Nhà trường đã triển khai xây dựng học liệu điện tử cho sinh viên trên công Thông tin thư viện.

Khoa Đào tạo Từ xa triển khai hướng dẫn sinh viên cách truy nhập học liệu điện tử và sử dụng email trên outlook 365.

Xem chi tiết tại đây: HDSD Outlook & OneDrive cơ bảnHDSD Onedrive nâng caoHDSD Outlook nâng cao; Hướng dẫn đăng nhập và khai thácHọc công nghệ truyền hình. 

Moi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ tổ giáo vụ theo SĐT: 02436230709 - 02438682320

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: