Kế hoạch Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa đào tạo Từ Xa với sinh viên năm học 2019-2020.

26/12/2019

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, nhằm mục đích tạo kênh thông tin và diễn đàn trao đổi giữa Lãnh đạo Khoa Đào tạo Từ Xa với người học, Khoa Đào Tạo Từ Xa Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành Kế hoạch Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Đào tạo Từ Xa với sinh viên năm học 2019-2020. Đây là hoạt động thường niên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người học và cộng đồng. 

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: