Kế hoạch Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019-2020.

04/12/2019

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, nhằm mục đích tạo kênh thông tin và diễn đàn trao đổi giữa Lãnh đạo Trường với người học, Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành Kế hoạch Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019-2020. Đây là hoạt động thường niên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người học và cộng đồng. Hoạt động đối thoại diễn ra từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020 và được tiến hành ở 3 cấp: cấp lớp, cấp đơn vị và cấp Nhà trường.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: