Kế hoạch thi hết học phần các môn chung theo phương thức thi vấn đáp trực tuyến.

12/05/2020

 Bộ phận Kế hoạch gửi các Thầy, Cô Kế hoạch thi hết học phần các môn chung theo phương thức trực tuyến. Đề nghị các Thầy, Cô thông báo cho sinh viên để đăng ký dự thi theo kế hoạch của nhà trường.

Kế hoạch tổ chức.

Lịch thi môn chung.

Tài Liệu ôn tập.

Mẫu danh sách ĐKDT.

Trân trọng!

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: