Lịch học Công Nghệ Truyền hình và Học Elearning

07/02/2020

Bộ phận kế hoạch Khoa Đào tạo Từ xa đã tổng hợp lịch học Công nghệ truyền hình và học Elearning năm 2020.

Xem chi tiết tại đây:Lịch học CNTH tháng 01/2020; Lịch học CNTH tháng 02/2020, Lịch học CNTH tháng 03/2020Lịch học E-learning tháng 1/2020.

Lịch học E-learning năm 2020.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: