Lịch học Công Nghệ Truyền hình và Học Elearning

17/07/2020

Bộ phận kế hoạch Khoa Đào tạo Từ xa đã tổng hợp lịch học Công nghệ truyền hình và học Elearning năm 2020.

Xem chi tiết tại đây:Lịch học CNTH tháng 01/2020; Lịch học CNTH tháng 02/2020, Lịch học CNTH tháng 03/2020Lịch học CNTH tháng 04/2020Lịch học CNTH tháng 05,06/2020Lịch học CNTH tháng 07/2020Lịch học CNTH tháng 08/2020Lịch học CNTH tháng 09/2020

Lịch học E-learning năm 2020.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: