Lịch học Công nghệ truyền hình

30/05/2023

Bộ phận kế hoạch Khoa Đào tạo Từ xa đã tổng hợp lịch học Công Nghệ truyền hình

Xem chi tiết tại đây: lịch học CNTT tháng 12/2022, lịch học CNTT tháng 01/2023, lịch học CNTT tháng 02/2023, lịch học CNTT tháng 03/2023lịch học CNTT tháng 04/2023lịch học CNTT tháng 05/2023, lịch học CNTT tháng6.7.8/2023

Mọi thắc mắc vui lòng liên Cô Linh - Khoa Đào tạo Từ xa theo SĐT: 02436230708

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: