Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. (Chi tiết tại file đính kèm)

21/09/2022

Khoa Đào tạo từ xa thông báo Công văn số 3221/ĐHM ngày 07/9/2022 của Nhà trường  v/v phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. (Chi tiết tại file đính kèm)

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: