Quyết định 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 Quy định tuyển sinh, tổ chức và quản lý Đào tạo Từ xa trình độ ĐH tại Trường Đại học Mở Hà Nội

03/11/2020

Năm 2019, Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 Quy định  tuyển sinh, tổ chức và quản lý Đào tạo Từ xa trình độ ĐH tại Trường Đại học Mở Hà Nội, thay cho Quyết định 320/QĐ-ĐHM ngày 26/08/2017 Quy định ĐTTX trình độ ĐH tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

Quyết định 6116/QĐ-ĐHM.

Quy định TSTCQLĐTTX trình độ ĐH.

Phụ lục kèm theo QĐ 6116QĐ-ĐHM ngày 30122019.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: