Tăng cường phòng chống dịch bệnh covid-19 , Thực hiện theo chỉ thị số 22/CT-UBND trên địa bàn thành phố HN

21/09/2021

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng , căn cứ đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động(CBVC-NLĐ) và người học thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan chức năng và địa phương nơi cư trú về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt thực hiện thông điệp 5K .

2. Thực hiện theo chỉ thị số 22/CT-UBND Ngày 20/09/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dưới đây là toàn bộ công văn của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội.

 

 

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: