Tăng cường phòng chống dịch bệnh covid-19

14/05/2021

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng , căn cứ đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động(CBVC-NLĐ) và người học thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan chức năng và địa phương nơi cư trú về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt thực hiện thông điệp 5K .

2. Các tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch và đề xuất phương án làm việc trực tuyến ( tối đa không quá 50 % trừ trường hợp đặc biệt) từ ngày 17/05/2021 trở đi cho đến khi có thông báo mới.

 

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: