Thể lệ Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021”

25/05/2021

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-ĐHM, ngày 04/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021” (HOU.SV.STARTUP-2021);

Ban chỉ đạo Đề án Hỗ trợ SVKN thông báo về việc đăng ký ý tưởng dự án khởi nghiệp của sinh viên tham gia Cuộc thi HOU.SV.STARTUP-2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội, chi tiết tại các file đính kèm.

Danh mục file đính kèm:

1. Thông báo số 1

2. Thể lệ Cuộc thi

3. Phiếu đề xuất dự án

4. Phụ lục - Thể lệ cuộc thi

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: