Thông báo Cuộc thi "Sinh viên Việt Nam thế hệ mới 2024"

06/06/2024

1. Đối tượng

Là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Mở Hà Nội

2. Mục đích

- Là cuộc thi khai phá nội lực sinh viên thế hệ mới thông qua hành trình hiện thực hóa các chiến dịch về cộng đồng.

- Tạo môi trường để sinh viên tự tin thể hiện và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, trau dồi các phẩm chất cá nhân, thúc đẩy tinh thần người trẻ có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

- Tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng, dự án phục vụ vì cộng đồng của sinh viên.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: