Thông báo kế hoạch thay đổi hình thức kiểm tra điều kiện học phần

12/03/2018

Thông báo kế hoạch thay đổi hình thức kiểm tra điều kiện học phần

Khoa Đào tạo Từ xa  thông báo kế hoạch thay đổi hình thức kiểm tra điều kiện học phần

Chi tiết xem tại đây: CV thay đổi hình thức kiểm tra điều kiện; CV ĐK2 Mẫu danh sách làm bài điều kiện

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: