Thông báo lịch học và lịch thi tháng 10/2017

11/10/2017

Thông báo lịch học và lịch thi hết học phần tháng 10/2017

Khoa Đào tạo Từ xa thông báo lịch học và lịch thi hết học phần tại các đơn vị liên kết đào tạo tháng 10/2017 như sau:

Lịch thi tháng 10/2017; Lịch học ngành KT-QT; Lịch học ngành Luật KT

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: