Thông báo lịch học và lịch thi tháng 8/2017

01/08/2017

Khoa Đào tạo từ xa thông báo lịch học và lịch thi hết học phần tháng 8/2017 các ngành đào tạo tại các trung tâm:

Xem chi tiết tại đây: Lịch thi tháng 8/2017; Lịch học ngành Luật;  

 

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: