Thông báo triển khai phiếu khảo sát ý kiến học sinh sinh viên năm 2017-2018

05/04/2018

Thông báo lấy phiếu khảo sát ý kiến học sinh - sinh viên năm học 2017-2018

          Thực hiện kế hoạch số 110/KH-ĐHM ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo Viện với học viên, sinh viên năm học 2017-2018; căn cứ kết luận cuộc họp BTC Chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo Viện với HVSV năm học 2017-2018 ngày 13/03/2018, Thường trực BTC hướng dẫn quy trình triển khai Phiếu khảo sát ý kiến học viên, sinh viên.Sinh viên làm phiếu khảo sát trực tiếp trên website và gửi phản hồi về hệ thống.

Truy nhập vào đây để tiến hành khảo sát.

Cám ơn các bạn sinh viên đã tham gia khảo sát!

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: