Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hình thức từ xa kết hợp học tại các giảng đường của các khoa chính quy năm 2022

23/09/2022

Nhằm tạo điều kiện cho mọi người được học tập và nâng cao trình độ, đặc biệt học sinh Trung học phổ thông có cơ hội tham gia học chương trình đào tạo đại học, học tại các giảng đường của các Khoa chính quy. Khoa Đào tạo từ xa thông báo tuyển sinh và đường link đăng ký online của HOU https://tuyensinh.hou.edu.vn/tintucchitiet/BT372/

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: