Thông báo về việc đối thoại sinh viên

09/07/2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Khoa Đào tạo Từ xa tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa Đào tạo Từ xa với sinh viên hệ Từ xa vào ngày 27/4/2017 tại Cơ sở 1 Viện Đại học Mở Hà Nội

Khoa Đào tạo Từ xa thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Từ xa đang theo học có câu hỏi, thắc mắc vui lòng gửi câu hỏi bằng văn bản về Khoa Đào tạo Từ xa theo địa chỉ Email: khoatuxa@hou.edu.vn

Khoa sẽ trả lời các câu hỏi trực tiếp vào ngày 27/4/2017 hoặc bằng văn bản tới các bạn sinh viên.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: