Thông báo về việc sử dụng giấy thi hết học phần

24/01/2019

Thông báo về việc sử dụng giấy thi hết học phần

Khoa Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo về việc sử dụng mẫu giấy thi và các mẫu văn bản khác.

Chi tiết xem tại đây: Công văn sử dụng mẫu giấy; Mẫu văn bản;

 

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: