Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi" 

18/10/2021

1.  Công văn số 4961/ĐHM ngày 15/10/2021 của Nhà trường v/v  Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi" 

2.  Thể lệ Cuộc thi kèm theo Công văn số 4610/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: