Tổ chức thành công đại hội Chi bộ Khoa Từ Xa, Đảng Bộ Trường Đại Học Mở Hà Nội

23/09/2022

Chiều 22/9, Chi bộ Khoa Từ Xa, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Khoa Từ Xa có 10 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội, Chi bộ Khoa Từ Xa đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Chi bộ luôn được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Chi ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, tạo điều kiện, là tốt chức năng vận động cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tực giác thạm gia các phong trào thi đua của đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Khoa Từ Xa chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đồng chí Nguyễn Cao Trương-Đảng ủy viên Trường Đại học Mở Hà Nội pháp biểu trong Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cao Trương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Khoa Từ Xa đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Khoa Từ Xa đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Cao Trương đề nghị, Chi ủy Chi bộ Khoa Từ Xa cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đây là công tác đặc biệt quan trọng được Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Mở quan tâm. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phải là tấm gương chuẩn mực trong từng hành vi, từng phát ngôn.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Lê Thị Ngọc Trâm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Thị Tài  giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội Chi bộ Khoa Từ Xa, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp./. Dưới đây là một số hình ảnh trong Đại hội.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: