Triển Khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

11/09/2020

- Căn cứ công văn số 3065/ĐHM-ĐTTX ngày 05 tháng 08 năm 2020 về việc chuyển đổi hình thức học trong phòng chống dịch Covid -19;

- Căn cứ công văn số 3637/ĐHM-ĐTTX ngày 07 tháng 09 năm 2020 về việc chuyển chuẩn bị và triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; Khoa Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo kính đề nghị quý đơn vị phối hợp/Trạm đào tạo từ xa chuẩn bị và triển khai.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: