Trường Đại học Mở Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh năm 2022

21/03/2022

Theo Đề án tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đại học các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, Từ xa, Văn bằng hai chính quy, Liên thông đại học chính quy, song bằng, Liên kết quốc tế. Cùng với đó, Trường tuyển sinh 7 ngành của trình độ thạc sĩ và ngành Ngôn ngữ Anh ở trình độ Tiến sĩ.

https://hou.edu.vn/tin-tuc/861/truong-dai-hoc-mo-ha-noi-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-nam-2022.html
Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: