KẾT QUẢ THI HẾT HỌC PHẦN

Đăng lúc: Thứ ba - 12/04/2016 22:10 - Người đăng bài viết: Le Huu Nam
ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN

01. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K13TC; K13PT;
02. Trung tâm BDCT Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K14;
03. Trung tâm BDCT huyện Hải Hà, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K14 ĐH;
04. Trung tâm BDCT Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K14 ĐH;
05. Trung tâm BDCT huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K14 ĐH;
06. Trung tâm BDCT huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15;
07. Trung tâm BDCT huyện Đông Triều, Quảng Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15;
08. Trung tâm GDTX Bắc Giang
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11; K12; K13;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K18; K18LT; K19; K19STC;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17B;
09. Trung tâm GDTX Yên Châu, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15;
10. Trung tâm GDTX Thuận Châu, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15;
11. Trung tâm GDTX Mường La, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     +Lớp K16;
12. Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12B;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17;
                      - Ngành Tài chính ngân hàng
                                     + Lớp K15B;
13. Trung tâm GDTX Đông Anh, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12A; K13;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17; K19; K20;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17; K19; K20
14. Trường Hữu Nghị 80, Sơn Tây, Hà Nội
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17;
15. Trung tâm GDTX Đan Phượng, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12;
16. Trung tâm GDTX Sơn Tây, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11; K12; K13;  K14;
17. Trung tâm GDTX Phúc Thọ, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12;
18. Trung tâm GDTX Từ Liêm, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11B; K13,14;
19. Trung tâm GDTX Hải Phòng
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12; K13; K14; K15;
20. Trường TC Đa ngành Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12A; K13B;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17A; K19;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17A;

21. Trung tâm GDTX Yên Bái (học tại Nghĩa Lộ)
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K13;
22. Trung tâm Đào tạo và hướng nghiệp Tiền Phong
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp 11B; K12B; K13; K14
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17B; K18B; K19; K20; K22
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17B; K18B; K19; K20; K21; K22
23. Trường Cán bộ Công thương Trung Ương
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17A; K19A; K19B
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17A; K19; K20; K21; K22
24. Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12; K13; K14;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K19B; K20; K21; K22
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K19B; K20; K21; K22
25. Trung tâm GDTX Từ Sơn, Bắc Ninh
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K19A
26. Trung tâm GDTX Tiên Du, Bắc Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11B; K14;
27. Trung tâm GDTX Bắc Ninh 2
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12B; K13;
28. Trung tâm GDTX Thuận Thành, Bắc Ninh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K14;
29. Trung tâm GDTX Sông Mã, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15A1; K15A2;
30. Trung tâm GDTX Điện Biên
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K13;
31. Trung tâm GDTX Sóc Sơn, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12; K13;
32. Trung tâm GDTX Gia Bình, Bắc Ninh
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K19;
33. Trung tâm GDTX Phố Nối, Hưng Yên
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K13;
34. Trường CĐ Nghề KT Việt Đức Nghệ An
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K13;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17B; K18; K19;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17B; K18; K19;
35. Trường CĐ Nghề KT Việt Đức Hà Tĩnh
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12; K13; K15;
36. Trung tâm GDTX Bắc Ninh 1
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11; K13A; K13B;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17; K20STC;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17; K20
37. Trung tâm GDTX Việt Trì
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K19;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K19;
38. Trung tâm GDTX Bắc Yên, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K14;
39. Trung tâm GDTX Mộc Châu, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15;
40. Trung tâm GDTX Phù Yên, Sơn La
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K15;
41. Trung tâm GDTX và hướng nghiệp Lai Châu
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12;
42. Trường TH KTKT&TC Ninh Bình
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11A; K12A; K13;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17; K20;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K17; K20;
43. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12; K13; K14; K15;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17B; K18; K18STCK19; K19STC; K20STC;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K18; K19;
44. Trung tâm GDTX Nam Định
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11; K14;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K18;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                     + Lớp K18;
45. Trung tâm Việt Anh
                      - Ngành tiếng Anh
                                     + Lớp A71; A72;
46. Viện NC&PT Ngôn ngữ Văn hóa Việt Nam
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11; K13;
47. Truờng KTKT Hà Giang
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K11A1, K11A2;
                      - Ngành Kế toán
                                     + Lớp K17;
48. Trung tâm GDTX Hà Tây
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K11; K13A; K14;
                      - Ngành Kế toán
                                      + Lớp K17;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                      + Lớp K17;
49. Trung tâm GDTX Bắc Kạn
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K11B; K13A; K14B; K15; K16
50. Trung tâm GDTX Hà Nam
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K13A; K15;
51. Trung tâm GDTX Mê Linh, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K12A;
52. Trung tâm Dạy nghề Thanh Trì
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K12B; K14B;
53. Trung tâm GDTX Chương Mỹ, Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K13A;
54. Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K13ĐH; K13A; K14B; K15
55. Trung tâm GDTX Lương Tài, Bắc Ninh
                      - Ngành Kế toán
                                      + Lớp K19; K19STC;
56. Trường TC Bách Khoa Hà Nội
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K15;
57. Trung tâm GDTX Thanh Hóa
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K11;
                      - Ngành Kế toán
                                      + Lớp K17;
                      - Ngành Quản trị kinh doanh
                                      + Lớp K17;
58. Trung tâm Dạy nghề Sóc Sơn
                      - Ngành Luật kinh tế
                                     + Lớp K12;
                                     + Lớp K13;
                                     + Lớp K16
59. Khoa Đào tạo từ xa (học tại Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên)
                      - Ngành Luật kinh tế
                                      + Lớp K15
Tác giả bài viết: Lê Hữu Nam
Nguồn tin: Khoa Đào tạo Từ xa
Từ khóa:

trung tâm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 249
  • Tháng hiện tại: 4089
  • Tổng lượt truy cập: 318879

Liên kết