Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

24/06/2024

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức trương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”. Thực hiện Công văn số 2239/BCĐ ngày 13/6/2024 của Bộ Công an - UBND Thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo chương trình hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, Ban giám hiệu đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền đến sinh viên về hiểm họa ma túy, nâng cao kiến thức về các loại ma túy, đặc biệt là ma túy núp bóng đồ uống, thực phẩm, thuốc là điện tử...; nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng, chống ma túy. 

2. Động viên, khuyến khích sinh viên tham gia chương trình nghệ thuật và giao lưu, chia sẻ kiến thức về phòng, chống ma túy với Chủ để “Sức mạnh của cộng đồng trong phòng, chống ma túy” và Giải chạy phong trào “Ngàn bước chạy - Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: