Sinh viên Từ xa cần biết Trích một số quy định về Đào tạo Từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Đại học Mở Hà Nội theo quy chế về đào tạo Từ xa ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003 ngày 8-8-2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.....
09/07/2017
Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: