Hội thảo về Đào tạo không chính quy năm 2017 Từ ngày 23/8/2017 đến ngày 25/8/2017, Tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức Hội thảo về đào tạo không chính quy năm 2017.
11/10/2017
Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: