Công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

17/04/2023

Kế hoạch số 1277/KH-ĐHM ngày 14/4/2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: