Đối thoại sinh viên giữa lãnh đạo nhà trường

04/05/2022

Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên năm học 2021-2022 kính gửi Thầy, Cô một số tài liệu liên quan đến buổi đối thoại năm 2022:

1. Thông báo số 02 (Chi tiết tại file đính kèm).

2. Chương trình Đối thoại năm 2022 (Ngày 10/5/2022)

3. Phóng sự (theo đường dẫn https://drive.google.com/file/d/1QRhUmG0UFurgW6tLPJGHG9T3pEoulsdz/view?usp=sharing)

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: