Hội thảo về Đào tạo không chính quy năm 2017

11/10/2017

Từ ngày 23/8/2017 đến ngày 25/8/2017, Tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức Hội thảo về đào tạo không chính quy năm 2017.

http://hou.edu.vn/tin-tuc/151/hoi-nghi-ve-dao-tao-khong-chinh-quy-nam-2017-doi-moi-de-ton-tai-phat-trien-va-khang-dinh.html
Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: