Thông báo về việc khảo sát ý kiến sinh viên từ xa

28/02/2019

Thông báo khảo sát sinh viên từ xa

Thực hiện công năm học 2018-2019 và chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Khoa Đoà tạo Từ xa thông báo đến toàn bộ sinh viên đang theo học Đại học từ xa truyền thống thực hiện việc Khảo sát ý kiến của Sinh viên từ xa phục vụ cho Đối thoại Sinh viên năm 2019.

Chi tiết vào thực hiện khảo sát tại đây:

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: