Trường Đại học Mở Hà Nội tạm dừng đa số các hoạt động tập trung đông người

29/01/2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường phòng, chống Covid-19. Theo đó, Nhà trường tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như: Khai giảng, trao bằng, hội - họp, dạy - học - thi tại các địa phương...Thay vào đó là việc chuyển đổi một số nội dung sang hình thức trực tuyến và sẵn sàng chuyển đổi toàn bộ hoạt động của Nhà trường sang trực tuyến khi có yêu cầu.

Tags:

Tư vấn tuyển sinh
Nhập câu hỏi
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung: